Er wordt gewerkt aan de hand van VIER stappen:

V van Vragen Er wordt samen met de kinderen besproken waar zij aan het eind van het project een antwoord op willen hebben. Vooraf worden de (kern)doelen bepaald.

I van Ik en Inbreng van het kind Wat weet een kind al en wat wil het nog te weten komen.

E van Ervaren en Experimenteren De kinderen werken aan de hand van opdrachtkaarten. De kaarten passen bij hun eigen intelligentie/talent.

R van Resultaat en Reflectie Kinderen presenteren hun opbrengsten en de doelen worden getoetst.

Bij ‘4 keer wijzer’ komen de 8 intelligenties/talenten aan bod. In de groepen 5 t/m 8 worden de zaakvakken volgens deze werkwijze gegeven. Met behulp van opdrachtkaarten werken kinderen aan thema’s. De kinderen kunnen kaarten uitzoeken, die passen bij hun eigen talent. De 8 talenten zijn: doe, kijk, ik, natuur, muziek, getallen, samen en taal. Aan het eind van ieder thema presenteren de kinderen hun bevindingen aan de rest van de groep en worden er antwoorden gegeven op de voorafgaande aan het thema gestelde vragen.

Groep 1 t/m 4 werkt gedurende het hele schooljaar tijdens een aantal thema’s op deze manier. De kaarten met opdrachten zijn aangepast aan het niveau van de kinderen.

Kijk voor meer informatie over deze werkwijze op www.vierkeerwijzer.nl