Voor kinderen van 4  jaar is er voor schooltijd voorschoolse opvang (VSO). Na schooltijd is er buitenschoolse opvang (BSO). ‘s Morgens staat vanaf 7.00 uur het ontbijt klaar en na schooltijd worden er allerlei leuke en uitdagende activiteiten aangeboden. In de vakanties en tijdens studiedagen is de BSO geopend.

Ouders die kinderen hebben op zowel het KDV als op school, kunnen op deze manier hen ‘s morgens vroeg samen naar één locatie brengen. De VSO is in hetzelfde lokaal als dat van de peutergroep, omdat de peutergroep pas begint, als de kinderen van de VSO naar school gaan.

De BSO zit, na schooltijd, ook in het lokaal van de peutergroep. Er wordt eerst samen iets gegeten en gedronken en gezellig gekletst. Daarna kunnen de kinderen gebruik maken van het mooie, ruime schoolplein of in de groep ontspannen. Halverwege de middag is er nog een gezamenlijk moment voor een tussendoortje.

Wilt u eens komen kijken of heeft u vragen over het kinderdagverblijf dan kunt u altijd contact opnemen met onze directeur Marjolein Bax, tel: 053-5383994/mail: m.bax@vco-oostnederland.nl.