Het inspectierapport van het kinderdagverblijf kunt u vinden op de website van de Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen.

Registratienummer LRK van het kinderdagverblijf: 132484547