Het inspectierapport van de peutergroep kunt u vinden op de website van de Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen.

Registratienummer LRK van onze peutergroep: 132484547