Het inspectierapport van de BSO kunt u vinden op de website van de Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen.

Registratienummer LRK van onze BSO: 958594417