Basisschool Meester Snel is een gezellige, kleine school in het centrum van Losser. Onze school bestaat uit 6 groepen: groep 1, groep 2, groep 3, groep 4, groep 5/6 en groep 7/8.

 

Protestants christelijk

Wij zijn de enige protestants christelijke school in het dorp. Dit betekent dat wij werken vanuit een christelijke levensovertuiging en de daarmee samenhangende normen en waarden. Een aantal keren in de week worden er Bijbelverhalen vertelt en zingen we bijbelse liedjes. Ook vieren wij het kerstfeest en het paasfeest.

Taal en rekenen

Op school wordt er veel aandacht besteed aan taal en rekenen. Iedere morgen starten de leerlingen van groep 3 t/m 8 met een kwartier stil lezen.

Zelfstandig werken

Ook hechten wij veel waarde aan zelfstandig werken.

Zorg voor uw kind

Zorg voor uw kind vinden wij erg belangrijk. Samen met onze interne begeleidster creëren wij een optimale leeromgeving voor uw kind.

Continurooster

Op onze school werken wij met een continurooster. Dit betekent dat de kinderen allemaal op school lunchen samen met de leerkracht. De kinderen gaan tussen de middag niet naar huis.

4 keer wijzer

Sinds 2013 zijn wij een gecertificeerde 4-keer- wijzer-school. De zaakvakken in groep 5 t/m 8 en de thema’s in groep 1 t/m 4 worden gegeven volgens deze werkwijze. Het geeft een kind de mogelijkheid om te leren op een manier die bij hem of haar past.

PBS

Binnen het kindcentrum Meester Snel werken volgens de PBS methodiek. PBS (positive behavior support) is gericht op het creëren van een omgeving die het leren bevordert en gedragsproblemen voorkomt.

Samen leren en plezier maken

Door onze kleinschaligheid heerst er op school een gemoedelijke sfeer. Iedereen kent elkaar. Dit zorgt voor veiligheid en verdraagzaamheid. Samen leren en plezier maken, daar staan wij voor!