De leerlingen zijn verdeeld over 4-5 groepen. We bieden klassikaal onderwijs aan, echter daarbinnen stemmen we ons onderwijs af op iedere leerling. We zorgen dus voor adaptief (dat is passend) onderwijs.

Dit doen we door in de groep op drie niveaus te werken bij onder andere rekenen, spelling/taal en lezen. Daar waar nodig, is er een individueel programma voor een leerling. Op deze manier krijgen leerlingen instructie, verwerking en uitdaging die zij nodig hebben. Door deze manier van werken kan het zijn dat aan een leerling of groepje leerlingen apart uitleg gegeven wordt.

In de klas wordt lesgegeven met het model van effectieve directe instructie waarbij het lesdoel een centrale rol speelt. Als leerlingen weten wat ze gaan leren en waarom ze dit moeten leren zijn ze meer betrokken en gemotiveerd om te leren.

De les wordt opgebouwd door te starten met voorkennis (wat weet je al?) gevolgd door een groepsinstructie en een begeleide inoefening (samen met de leerkracht gaan de kinderen zich de lesstof eigen maken door korte oefeningen) waarna kinderen zelfstandig aan het werk gaan of nog een extra instructie krijgen. Tijdens de les controleert de leerkracht regelmatig of de leerlingen de lesstof begrepen hebben. We proberen de lesstof betekenisvol aan te bieden zodat leerlingen verschillende aanknopingspunten krijgen om zich de lesstof eigen te maken.

We besteden ook veel aandacht aan de onderzoekende houding van de leerling en de inzet van hun eigen talenten bij het werken aan diverse thema’s met behulp van 4xWijzer, zie hieronder.

 

4xWijzer

In onze school werken we met het model van 4xWijzer. De motivatie en betrokkenheid bij het leren staat hierbij centraal. 4X Wijzer gaat uit van 8 leervoorkeuren (intelligenties): doe, kijk, getal, samen, taal, muziek, ik en natuur. Door gebruik te maken van je talenten en nieuwe talenten te ontwikkelen, leer je en ontwikkel je jezelf.

4xWijzer werkt met 4 stappen die bij ieder thema worden gevolgd.

De V van Vragen: Tijdens ieder thema staan er 5 vragen centraal. De vragen passen bij de (kern)doelen en alle kinderen moeten aan het eind van het thema deze vragen kunnen beantwoorden.

De I van Ik: Kinderen weten vaak zelf ook al veel. Dus vragen als “wat wil ik weten” of “wat wil ik leren” staan hierin centraal. Kinderen worden zo nog meer betrokken bij het thema. Gedurende het thema ontstaat er een themamuur met relevante informatie en nieuwe kennis.

De E van Ervaren en Experimenteren: Kinderen kunnen door onderzoekend leren zich het thema eigen maken. Ze maken gebruik van verschillende hulpmiddelen en materialen. De leerkracht heeft hierbij een begeleidende rol.

De R van Resultaat: Ieder thema wordt afgesloten met het beantwoorden van de vijf vragen door middel van reflectie op het gemaakte product en het proces om daar te komen.

In de groepen 1 en 2 worden alle thema’s ingericht aan de hand van de 8 intelligenties. Kinderen kunnen zo op hun eigen manier werken aan het thema. In de groepen 3 en 4 worden ook op deze manier verschillende thema’s uitgewerkt. In de groepen 5 tot en met 8 werken de kinderen met de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en biologie volgens 4xWijzer. Vakken als creatief schrijven, begrijpend lezen, topografie, techniek, tekenen en handvaardigheid bieden we geïntegreerd aan binnen 4xWijzer. Vanaf groep 1 volgen we een leerlijn presenteren waarin kinderen leren om voor een groep wat te vertellen.