Wat doet de OR?

Het doel van de ouderraad is het bevorderen van de relatie tussen de school, de VCO, de medezeggenschapsraad en ouders. Het bevorderen van de ouderparticipatie gebeurt onder andere door het betrekken van de ouders bij te organiseren evenementen. De Ouderraad organiseert tal van activiteiten die gedurende het jaar op planning staan en die helpen in de positieve beeldvorming naar kinderen en hun ouders. Hierbij valt te denken aan Sinterklaas, het Kerstfeest, Pasen, avondvierdaagse, Bonte Avond en laatste lesdag. Natuurlijk is ook Kindcentrum Meester Snel nergens zonder onze vrijwilligers. Samenwerken en goed contact maken het onderwijs nog leuker en beter.

Ouderbijdrage

Van de ouders van kinderen die onze school bezoeken wordt jaarlijks een ouderbijdrage gevraagd. Deze bijdrage van € 20.- per kind wordt gebruikt om “wat extra’s” te kunnen doen voor de kinderen die de school bezoeken. U moet dan denken aan een Sinterklaascadeautje, een bijdrage aan les- of spelmateriaal, kosten van de avondvierdaagse en onze activiteiten. Het gaat strikt genomen om een vrijwillige bijdragen van de ouders. Wel zal de ouderraad steeds een dringend beroep tot betaling op u doen, want zonder deze inkomsten zijn de activiteiten van de ouderraad in de praktijk onmogelijk.

Wie zitten er in de OR?

De OR bestaat uit de volgende leden:

  • Edith
  • Denise
  • Evelien
  • Nynke
  • Ilonka
  • Myron  (voorzitter)
  • Jose/ Harold  (Penningmeester)
  • Marjolein Bax (directeur)

Vergaderingen

Elke eerste maandag van de maand vinden de OR vergaderingen plaats op school, met uitzondering van de schoolvakantie

Meer weten?

Bent u nieuwsgierig geworden naar het werk van de OR of wilt u misschien zelf iets doen binnen de school? Spreek dan gerust één van de leden van de ouderraad aan. De ouderraad wil graag de betrokkenheid van ouders vergroten.