Binnen het kindcentrum Meester Snel werken volgens de PBS methodiek.

PBS (positive behavior support) is gericht op het creëren van een omgeving die het leren bevordert en gedragsproblemen voorkomt.

Binnen ons kindcentrum werken we vanuit de waarden veiligheid, verantwoordelijkheid en respect. Bij deze waarden hebben we gedrag beschreven en dit gedrag wordt actief aangeleerd. Adequaat gedrag wordt systematisch en positief bekrachtigd. Hiermee wordt een veilig en positief schoolklimaat gecreëerd, waarin elke leerling optimaal kan profiteren van het geboden onderwijs.

School, ouders, peutergroep en de opvang werken onder begeleiding van een coach actief samen in dit proces. En met succes! Onze school is een gecertificeerde veilige school.

Wilt u meer weten over PBS? Kijk dan op de website: www.swpbs.nl