De leerkrachten en leerlingen proberen op onze school om er samen voor te zorgen dat wij een fijn leer -en speelklimaat hebben. Mocht dit anders verlopen, dan hebben wij hiervoor een pestprotocol.

Ons pestprotocol