Veiligheid vinden wij erg belangrijk in en om ons kindcentrum. Van de gemeente Losser kregen alle kinderen een veiligheidshesje om goed zichtbaar te zijn in het verkeer. De hesjes werden uitgereikt door 2 echte politieagenten!

Basisschool