Om tot leren, werken en spelen te komen staat veiligheid voorop. We zorgen samen voor een veilige school. Dit doen we onder andere op de volgende manieren:

  • we hanteren een anti-pestaanpak. We proberen vooral te voorkomen dat leerlingen elkaar pesten. Dit doen we door duidelijke afspraken met elkaar te maken en het creëren van een positieve groepssfeer waarbij de nadruk ligt op “iedereen hoort erbij”. Elk jaar nemen we in groep 5 t/m 8 een veiligheidsonderzoek af waaruit blijkt in welke mate er gepest wordt. Gelukkig blijkt elke keer weer dat er nauwelijks gepest wordt op de Meester Snelschool;
  • op school werken we met Positive Behaviour Support, kortweg PBS. De basis van PBS is een positieve benadering van elkaar met als basis de waarden die wij belangrijk vinden: respect, verantwoordelijkheid en veiligheid. We zeggen niet wat er niet mag, maar benoemen juist wat we graag willen zien. Onze afspraken en regels ondersteunen we met visualisaties van onze mascotte pauw “Snellie”. “Snellie” is overal zichtbaar in school. Voor het beïnvloeden van positief gedrag is de samenwerking tussen ouders en school heel belangrijk;
  • we bieden in alle groepen verkeersonderwijs Daarbij zijn onze verkeersouders betrokken;
  • er is altijd een BHV-er (bedrijf hulpverlener) op school aanwezig;
  • er is een ontruimingsplan. Dit wordt twee keer per jaar geoefend met de leerlingen;
  • we zorgen zowel binnen als buiten de school voor een veilige omgeving. Deze wordt regelmatig gekeurd.