Op de Meester Snelschool kan ieder kind zijn talent inzetten  

Binnen 4xWijzer met daarin vakken als geschiedenis, aardrijkskunde, natuur en verkeer worden kinderen nieuwsgierig gemaakt en uitgedaagd om te ontdekken wat hun talent is. Ze leren wat hun leerstijl is en aan de hand van kaarten werken ze op hun eigen manier aan het thema. 

Van jongs af aan leren ze om voor een groep te durven staan. Een presentatie geven wordt iets gewoons dat op een gegeven moment vanzelf gaat. 

 

Op de Meester Snelschool maken we tijd voor feest 

Vieren doen we samen met leerlingen, ouders en het team. Natuurlijk vieren we Sinterklaas en Carnaval, maar ook kleine successen in de klas worden gevierd. Christelijke feestdagen als Kerst en Pasen worden gezamenlijk als school gevierd. Ieder jaar houden we onze Bonte Avond waar alle kinderen een plek hebben op het podium. Samen plezier maken met je groep. 

 

Op de Meester Snelschool is er voor ieder kind wat extra’s 

In onze school is er veel aandacht voor ieder kind. Heeft een kind extra uitdaging nodig of juist extra uitleg dan zorgen we hiervoor. Gezien en gehoord worden in een sfeer van saamhorigheid is voor ons gewoon. Bij ons op school sluiten kinderen vanaf groep 1 aan bij de groeigesprekken met ouders en leerkracht.  

 

Op de Meester Snel krijgt uw kind goed onderwijs 

In groep 1-2 leren we de hele dag door te spelen en te ontdekken en zo creëren we een mooie basis voor groep 3. Op de ochtend hebben wij in groep 3 tot en met 8 de focus op het lezen, rekenen, taal en schrijven. Daarbij maken we gebruik van verschillende werkvormen op diverse niveaus. Voor deze vakken zorgen we voor een duidelijke, doorgaande lijn in de hele school waarbij we uw kind goed volgen. Op de middag is er ruimte voor creativiteit, Engels, muziek en beweging. 

 

Op de Meester Snelschool kiezen we voor kleinschaligheid 

De Meester Snelschool is een school met rond de 100 leerlingen. Het voordeel hiervan is dat iedereen elkaar kent. Alle leerlingen kennen elkaar, maar ook alle leerkrachten kennen alle kinderen. We hebben vaak combinatiegroepen waarbij twee groepen samen een klas vormen. Deze combinatiegroepen zijn vaak rond de 25 leerlingen. In een combinatiegroep leren kinderen al vroeg goed zelfstandig en geconcentreerd te werken.  Ook kan er makkelijk gedifferentieerd worden op de verschillende niveaus, de lesstof kan eenvoudig moeilijker of makkelijker gemaakt worden. In een combinatiegroep leren jongere kinderen van oudere kinderen. Ouder en kinderen leren op hun beurt weer om de jongere kinderen in de groep te helpen. Het ene jaar ben je de jongste in de groep, het andere jaar de oudste. Dit zorgt voor een mooie mix van leren en helpen. 

 

Op de Meester Snelschool is er ruimte om te bewegen en te spelen 

Achter onze school hebben we een groot, omheind schoolplein. Alle kinderen kunnen samen buiten spelen. Lekker voetballen, basketballen, in de zandbak, schommelen of koppeltje duikelen aan de het klimrek. Het plein nodigt uit voor bewegend leren of buitenlessen. Buiten leren biedt kansen tot onderzoekend leren en wat je ervaart, onthoud je beter 

 

Op de Meester Snelschool leren we kinderen positief te denken 

Juf Danielle van groep 1-2 heeft een boek geschreven “vandaag is mijn lievelingsdag”. Het idee achter dit boek is dat kinderen leren hoe ze invloed kunnen hebben op hun eigen gedachten en hoe je dit gelukkig kan maken. Op school geven we lessen over “Uil, Karel, muis en Vicky, de hoofdpersonen uit het boek, en zo ervaren kinderen dat ze zelf invloed hebben op hun eigen geluk. 

 

Op de Meester Snelschool groeien we van complimenten 

Van een compliment groeit ieder kind. In de groepen wordt door de leerkracht veel positieve feedback gegeven. We zijn een PBS (Positive Behaviour Support) school. Alle schoolafspraken zijn positief geformuleerd en in iedere klas kunnen groepsbeloningen behaald worden voor goed gedrag. Snellie, de pauw, is hierbij onze mascotte.